Z życia PAC

Near Miss

 

Realizując jeden z naszych celów strategicznych związany z poprawą bezpieczeństwa, w styczniu 2023 uruchomiliśmy w PAC program near miss, który pozwala zgłaszać nieprawidłowości w zakresie bhp poprzez specjalnie dedykowaną aplikację.

Dodatkowo dzięki wdrożeniu near miss:

– budujemy świadomość bezpieczeństwa i higieny pracy

– angażujemy wszystkich pracowników w dostrzeganie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

– stosujemy zasadę zapobiegania niż leczenia

– pracownicy mają realny wpływ na poprawę warunków pracy

– monitorujemy zdarzenia i wprowadzamy akcje naprawcze

– wyciągamy wnioski i dzielimy się wiedzą z innymi fabrykami

 

Naszym celem jest zero wypadków, dlatego projektując rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa włączamy i zaangażujemy wszystkich pracowników.

Autor tekstu: Oktawiusz Kotecki

Skopiowano
do schowka