Polityka Jakości i Środowiska

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

„Chcemy być najlepszą fabryką w grupie Springs Window Fashions”

Firma Polish Assembly Centre, rozpoczęła swoją działalność na terenie Śremu w 2008 roku i od początku istnienia stawia sobie za cel spełnienie wymagań klienta oraz dbałość o zrównoważony rozwój, dlatego wdrożyła i ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normami ISO9001 oraz ISO14001.

Założony cel bycia najlepszą fabryką w grupie Springs Window Fashions, firma Polish Assembly Centre chce osiągnąć poprzez:

 • wysoką jakość wyrobów, zgodną z oczekiwaniami klientów i uwzględniającą wpływ na środowisko,
 • dostarczanie wyrobów zgodnie z zamówieniem i ustalonym przez klienta terminem,
 • spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych związanych z działalnością i produkowanymi wyrobami,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na każdym stanowisku,
 • dążenie do przejrzystości, wizualizacji i kaskadowania celów strategicznych,
 • określony proces rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów i pracowników,
 • współpracę z dostawcami, zachęcając ich do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w swojej działalności,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników i budowanie zespołu, który jest zaangażowany w realizację celów i czerpie satysfakcję z pracy,
 • standaryzację pracy w celu eliminacji marnotrawstwa, wykorzystując nowoczesną technologię, aby ograniczyć negatywny wpływ na jakość i środowisko,
 • monitorowanie i ocenę wpływu firmy na środowisko, przez przeciwdziałanie i minimalizację zanieczyszczeń oraz stosowanie właściwej gospodarki surowcami i odpadami,
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji celów jakościowych i środowiskowych określonych w Polityce.