Polityka Jakości i Środowiska

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

„Chcemy być najlepszą fabryką w grupie Springs Window Fashions”

Firma Polish Assembly Centre, rozpoczęła swoją działalność na terenie Śremu w 2008 roku i od początku istnienia stawia sobie za cel spełnienie wymagań Klienta oraz dbałość o kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, dlatego wdrożyła i ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normami ISO9001 oraz ISO14001.

Założony cel bycia najlepszą fabryką w grupie Springs Window Fashions, firma Polish Assembly Centre chce osiągnąć poprzez:

  • wysoką jakość wykonania oferowanych wyrobów, które spełniają oczekiwania klientów oraz rosnące wymagania związane z wpływem na środowisko
  • dostarczanie wyrobów zgodnie z zmówieniem i określonym przez klienta terminem
  • spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych, które są powiązane z działalnością oraz produkowanymi wyrobami firmy PAC
  • transparentność, wizualizację i kaskadowanie celów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa, ciągłego doskonalenia, szacunku do ludzi i satysfakcji klientów
  • ściśle opracowany i zdefiniowany proces rozwiązywania problemów produkcyjnych, w tym analizę problemów technicznych, jakościowych i środowiskowych zgłaszanych przez klientów oraz pracowników
  • stałą współpracę z dostawcami oraz zachęcania ich do stosowania w swojej produkcji zasad, które są spójne z polityką zrównoważonego rozwoju
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników i budowanie zespołu, który utożsamia się oraz angażuje w realizację celów i czerpie satysfakcję z przynależności pracy w zespole
  • wspomaganie produkcji manualnej poprzez standaryzację pracy w celu eliminacji marnotrawstw oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii, która umożliwia ograniczenie negatywnego wpływu na jakość i środowisko
  • dążenie do przeciwdziałania i minimalizacji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego, właściwą gospodarkę surowcami i odpadami oraz monitorowanie aspektów środowiskowych i ich stałą ocenę wpływu na środowisko
  • zapewnienie niezbędnych zasobów dla realizacji Polityki oraz powiązanych z nią celów jakościowych i środowiskowych