PAC Lean Academy

Rozwój organizacji poprzez rozwój kompetencji pracowników

 

Na początku była transformacja Lean... 😊

 

Nasza przygoda z koncepcją Lean zaczęła się w 2018 roku. Wówczas podczas dedykowanego, zamkniętego programu Black Belt Lean dla kadry kierowniczej oraz wybranej grupy specjalistów zdecydowaliśmy się na transformację. Podczas kilku sesji warsztatowych zweryfikowaliśmy naszą misję. Wspólnie ustaliliśmy również, w jaki sposób będziemy ją realizować. Kolejnym etapem było określenie celów strategicznych dla naszej organizacji oraz skaskadowanie ich na poszczególne procesy oraz zespoły.  Wraz z budowaniem organizacji Lean, pojawiały się programy Black Belt Lean oraz Green Belt 6σ prowadzone przy współpracy firm zewnętrznych. Dzięki programom zrealizowaliśmy kilka projektów oszczędnościowych i wprowadziliśmy wiele pozytywnych zmian w naszych procesach. Równolegle zaczęliśmy poszukiwać sposobów, które zapewniłyby, że zdobyte kompetencje utrzymają się, będą rozwijane i przekazywane w organizacji.

 

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, jak ważne są wewnętrzne procesy szkoleniowe, które zapewniają, że Lean nie będzie tylko projektem. Dzisiaj Lean staje się częścią DNA naszej organizacji. We wrześniu 2022 pełną parą ruszyliśmy z działalnością PAC Lean Academy.

 

Celem PAC Lean Academy jest wsparcie firmy w zakresie poszerzania kompetencji i budowania organizacji Lean. Wierzymy, że rozwój poprzez wzrost umiejętności pracowników to właściwy kierunek a koncepcja wyznaczona przez Toyotę jest również naszą. Filozofia ta ma nam pomóc realizować misję oraz cele strategiczne.

 

Jaki mamy pomysł na wewnętrzną akademię?

 

Tworzymy różne programy szkoleniowe, które proponujemy naszym pracownikom, Dzięki nim wspieramy ich plany zawodowe oraz ambicje.

 

Chcemy wspólnie rozwijać kompetencje Lean, budować wiedzę w zakresie zarządzania podległym zespołem oraz zarządzania projektami. W związku z tym powstały następujące programy:

 

  • White Belt 6σ, który dedykujemy dla wszystkich pracowników. Celem programu jest wprowadzenie w tajniki Lean.  Uczestnicy cyklu szkoleń poznają historię Lean oraz podstawowe pojęcia z tego zakresu.

  • Yellow Belt 6σ, podczas którego pracownicy zdobywają wiedzę o konkretnych narzędziach Lean, które wdrażamy w naszej organizacji.

  • Green Belt 6σ, żeby poszerzać wcześniej zdobytą wiedzę o znajomość kolejnych narzędzi Lean.

 

Programy z zakresu zarządzania projektami zostały przygotowane tak, by dostarczyć odpowiedni zakres wiedzy dla dedykowanych pracowników, którzy uczestniczą w realizacji projektów, prowadzonych w PAC. Wśród tych programów wyróżniamy:

 

  • Skuteczny Kierownik Projektu: skierowany do osób, które prowadzą bądź będą prowadzić bardziej złożone projekty.

  • Skuteczny Lider Projektu: skierowany do osób, które prowadzą bądź będą prowadzić małe i średnie projekty.

  • Członek Zespołu Projektowego: skierowany do osób, które są/będą członkami zespołów projektowych.

 

Programy, które tworzymy, prowadzone są przez wewnętrznych trenerów.  Przekazują oni wiedzę, ale również wchodzą w rolę eksperta, który asystuje podczas pierwszych sytuacji, w których pracownicy korzystają z nowej wiedzy.

 

Każde nowe narzędzie ma swojego właściciela, który dba o jego rozwój. Zapewnia on również, że oprócz planu szkoleń wewnętrznych, powstaje odpowiedni proces oraz standardy w organizacji, które będą wspierały jego zastosowanie.

 

PAC Lean Academy to również infrastruktura, czyli przystosowana salka szkoleniowa, Problem Solving Room i Biblioteka, które powstały przy wsparciu naszych pracowników. Więcej szczegółów dostarczymy w kolejnych artykułach!

 

Autor artykułu: Magdalena Kazłowska – Kaczmarczyk

 

Skopiowano
do schowka